0%

Centos系统安装Docker

Centos系统安装Docker

安装

Centos7系列: CentOS7 的 CentOS-Extras 库中已带 Docker,可以直接安装:

1
sudo yum install docker

Centos6系列:

1.添加docker软件源

1
cat > /etc/yum.repos.d/docker.repo <<EOF \[dockerrepo\] name=Docker Repository baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/centos/7/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg EOF

2.安装 docker

1
sudo yum update sudo yum install -y docker-engine

也可以使用Docker官方提供的脚本:

1
sudo curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

启动docker

1
sudo service docker start

设置开机自动启动

1
sudo chkconfig docker on