Linux常用的解压缩命令(.tar.gz .zip .rar .7z)

tar.gz
linux自带

解压: tar -zxvf FileName.tar.gz        //解压FileName.tar.gz文件 
压缩:tar -zcvf DirName.tar.gz DirName    //将文件夹DirdName压缩为 DirName.tar.gz
  tar -zcvf FileName.tar.gz FileName1 FileName2 … //将FileName1,FileName2…压缩为FileName.tar.gz

.zip
需要安装zip以及unzip

解压:unzip FileName.zip      //解压FileName.zip
压缩:zip -r DirName.zip DirName  //将文件夹DirName压缩为DirName.tar.gz

.rar
需要下载rar

解压:rar x FileName.rar      //解压FileName.rar
压缩:rar a FileName.rar DirName  //将DirName压缩为DirName.rar

.7z
需要下载p7zip-full

解压:7z x FileName.7z    //解压FileName.7z
压缩:7z a DirName.7z DirName.7z //将DirName压缩为DirName.7z

安装命令示例:
Redhat、Fedora、Centos下安装zip、unzip:

yum install -y zip unzip

Debian、Ubuntu下安装zip、unzip:

apt-get install -y zip unzip

未经允许不得转载:晨飞小窝 » Linux常用的解压缩命令(.tar.gz .zip .rar .7z)

赞 (2)

评论 0